Parnassia

Föreningen utger sedan 1988 tidskriften Parnassia, vilken utkommer med två nummer per år.

Parnassia_omslag

Åren 1992–2004 hade tidskriften detta omslag, ritat av John Kjäll.

Äldre årgångar kan läsas som PDF-filer här nedan.

1988:1 1988:2 2001:1 2001:2 2014:1 2014:2
1989:1 1989:2 2002:1 2002:2 2015:1 2015:2
1990:1 1990:2 2003:1 2003:2 2016:1 2016:2
1991:1 1991:2 2004:1 2004:2 2017:1 2017:2
1992:1 1992:2 2005:1 2005:2 2018:1 2018:2
1993:1 1993:2 2006:1 2006:2 2019:1 2019:2
1994:1 1994:2 2007:1 2007:2 2020:1 2020:2
1995:1 1995:2 2008:1 2008:2 2021:1 2021:2
1996:1 1996:2 2009:1 2009:2
1997:1 1997:2 2010:1 2010:2
1998:1 1998:2 2011:1 2011:2
1999:1 1999:2 2012:1 2012:2
2000:1 2000:2 2013:1 2013:2
År 2012 utgavs ett specialnummer som behandlade maskrosor i Småland.