Hem

cropped-banner_smfl.jpgFöreningen Smålands Flora bildades 1982. Den har för närvarande cirka 170 medlemmar.

Kommande aktiviteter hittar du under rubriken Aktuellt.

Föreningen Smålands Floras syfte är att samla, tillvarata och främja de botaniska intressena i landskapet Småland, samt verka för ökad kännedom om och skydd av landskapets flora.  Mer om verksamheten framgår av föreningens stadgar.

Medlemsavgiften är 150 kronor för fullbetalande medlemmar och 25 kronor för familjemedlemmar. För detta får du möjlighet att delta i föreningens aktiviteter! Fullbetalande får dessutom tidskriften Parnassia (två häften om året).

Föreningens plusgirokonto är 66 29 27 – 3