Meddelandeserien

Under inventeringen av landskapets flora utgav föreningen en serie meddelanden. De innehöll anvisningar för inventeringsarbetet, bestämningshjälp etc. Meddelandeseriens funktion övertogs efter hand av tidskriften Parnassia.

Nedan kan föreningens meddelanden läsas som PDF-filer.

01 Upprop
02 PM för inventerare
03 Litet om gräs
04 Bestämningstabell för småländska gräs
05 Vårlökssläktet (Gagea)
06 Nunneört-släktet (Corydalis)
07 Bestämningsnyckel till Utricularia (bläddror) i Småland
08 Register till inventeringslistan
09 Bestämningnyckel till Euphrasia (ögontröst) i Småland
10 Släktet Hieracium (fibbla) i Småland
11 Odontites (rödtoppa) i Småland
12 Carex – starr i Småland
13 Maskrosor (Taraxacum) i Småland
14 Inventeringsläget i maj 1981
15 Några intressanta växtfynd från Småland
16 Vårväxter och snabbt försvinnande växter
17 Smålands daggkåpor
18 Kommentarer till inventeringslistan
19 Lundbräken och skogsbräken
20 Några strandväxter
21 Att samla växter
22 Smålands rosor
23 Släktet Epilobium (dunört) i Småland
24 Grönknavel och tuvknavel
25 Några intressanta växtfynd från Småland 1982
26 Rapport om inventeringsläget 83.05.31
27 Anvisningar för inventerare
28 Något om Smålands växter och deras utbredning
29 Förenklad examinationsnyckel till Smålands daggkåpor
30 Släktet tåg (Juncus) i Småland
31 Rapport om inventeringsläget 84.05.31
32 Ormbunkar i Småland
33 De första utbredningskartorna
34 Släktet Callitriche
35 Släktet Crataegus, hagtorn
36 Nytt om Smålands växter och deras utbredning
37 Knutig och vanlig pilört i Småland
38 Inventeringsläget 1986 04 15
39 Inventeringsläget 1987 05 02
40 Släktet Valeriana i Småland
41 Några intressant utbredningskartor
42 Rapportblankett för ur naturvårdssynpunkt värdefulla växtlokaler
43 Kransalger i Småland
44 Inventeringslista