Aktuellt

De vilda blommornas dag hålls söndagen den 17 juni. Se lokal annonsering och information has Svenska botaniska föreningen.

Smålands flora årsmöte 2018 kommer att hållas den 4–5 augusti i Växjö-trakten.

Parnassia. Tidskriften Parnassia till och med år 2015 finns tillgänglig på föreningens hemsida under rubriken Skrifter.

fs2

Nytt på hemsidan: Under menyvalet Skrifter finns ett register över artiklar i Parnassia med länkar till respektive volym.