Aktuellt

Databas. Uppgifter från inventeringen av Smålands flora, vilka ligger till grund för den publicerade landskapsfloran, lades i slutet av år 2018 in på Artportalen.

Biologiska museet i Oskarshamn. Här finns bland annat en växtsamlingen som omfattar drygt 290.000 ark. Museet är öppet för besök enligt överenskommelse. Adress och kontaktinformation finns här.

Parnassia. Tidskriften Parnassia till och med år 2019 finns tillgänglig på föreningens hemsida under rubriken Skrifter.

fs2

Nytt på hemsidan: Under menyvalet Skrifter finns ett register över artiklar i Parnassia med länkar till respektive volym.