Aktuellt

Biologiska museet i Oskarshamn. Här finns bland annat en växtsamlingen som omfattar cirka 265.000 ark. Museet är öppet för besök enligt överenskommelse. Adress och kontaktinformation finns här.

Parnassia. Tidskriften Parnassia till och med år 2016 finns tillgänglig på föreningens hemsida under rubriken Skrifter.

fs2

Nytt på hemsidan: Under menyvalet Skrifter finns ett register över artiklar i Parnassia med länkar till respektive volym.