Årsmöte 2015

Smålands floras årsmöte 2015 hölls i Emmaboda lördagen den 27 juni.  Som nya styrelsemedlemmar invaldes Thomas Fasth, Gränna och Mats Halling, Västervik. Protokollet från årsmötet kan du läsa här.

Årsmötesförhandlingarna följdes under eftermiddagen av en exkursion till Skärgöls naturreservat vid Kosta där Jonas Wäglind berättade om sitt framgångsrika arbeta med att restaurera ängsfloran.

Söndagen ägnade vi huvudsakligen åt att besöka floraväktarlokaler kring Emmaboda, särskilt sådana som inte kontrollerats på länge. En grupp koncentrerade sig på att söka efter stortimjan kring Vissefjärda och återfann flera goda bestånd.

leon_carEfter flitigt sökande i återfanns hjärtstilla i den höga vegetationen bakom en lagård i Backabo.

phyt_nigEn trevlig, och för de flesta av oss ny bekantskap, var blårapunkel Phyteuma nigrum, som växer vid Klättorp. På grund av igenväxning har det tidigare rikliga beståndet minskat kraftigt. Blårapunkel är en gräsfröinkomling och är sedan 2005 inte längre upptagen på rödlistan.