Årsmöte 2014

Smålands floras årsmöte 2014 hölls i Fågelfors den 1 augusti. Till ordförande efter Margareta Edqvist, som avböjt omval, valdes Tomas Burén. Som ny styrelseledamot valdes Tommy Nilsson, Virserum. Protokollet från årsmötet kan läsas här.

Vid årsmötesexkursionen den 2 augusti besökte vi först Svindla kvarn där vi tog del av pågående försök att gynna förekomsten av mosippa. Där har Thomas Gustafsson har sedan några år tillbaka tillämpat olika former av markberedning och skyddat plantorna mot vildsvin. I närheten fanns också ett imponerande bestånd med ryl där vi kunde räkna till minst 500 skott.

Nästa anhalt gjorde vi vid Blankaström där det fanns många kulturflyktingar på ruderatmark kring kraftverket. En större naturbetesmark strax intill kunde uppvisa bland annat spindelblomster, sträv nejlikrot, slåttergubbe, blåsuga och backklöver.

tege1Exkursionen avslutades med ett besök i Thomas Gustafssons fantastiska trädgård i Släthult nära Berga. En rikhaltig kollektion av fetbladsväxter tilldrog sig särskilt stort intresse.