Växtfynd

Under ovanstående rubrik berättar vi om växtfynd, vilka kan vara av allmänt intresse. Det kan röra sig om nyfynd för en region, utpostlokaler, ovanligt rika bestånd, återfynd av arter, som ej setts på länge och så vidare.

Välkommen att bidra med dina fynd! Skicka text och gärna foto till Åke Rühling (e-adress finns under fliken Kontakt).

Mexikansk chiasalvia Salvia hispanica

Mexikansk chiasalvia har i år, 2017, hittats på två ställen i Småland. Ena fyndet gjordes på kommunens tipp i Vimmerby och det andra på en industritomt i Västervik. På båda ställena förekom icke-blommande plantor och underlaget tydde på inslag av rötslam i jorden, tomat och kapkrusbär fanns i närheten av salvian. Frön av arten säljs i matvarubutikernas hälsokosthyllor och äts troligen mest inblandad i müsli.
 
Chiasalvian är relativt ny som förvildad i ruderatmiljö. Det var 2014 som den enligt Artportalen först upptäcktes i Bohuslän. Därefter har den hittats i Uppland, Västergötland, Östergötland, Halland, Sörmland, Blekinge, Skåne och Närke och i år således också i Småland.

Hylsnejlika Petrorhagia prolifera

Petr_pro-5Hylsnejlika växer i ett rikt bestånd nära Mörtfors i Oskarshamns kommun. Den enda tidigare, genom beläggexemplar säkerställda förekomsten i Småland fanns också inom Oskarshamns kommun, nämligen intill Fårhagsbergets naturreservat väster om Döderhult. Här sågs arten 1997 och 1998 intill en nyuppförd dammlucka och det är rimligt att tro att arten kom in i samband med betongarbeten där.

Förekomsten vid Mörtfors upptäcktes 2015 av Kristina Nilsson i samband med ett floraväktarbesök för att kontrollera skogsklocka Campanula cervicaria. Växtplatsen för hylsnejlika har passerats av botanister många gånger tidigare utan att den upptäckts. Växten är dock ganska svår att få syn på, och vi känner från Öland att den vissa år uppträder mycket rikligt för att sedan lysa med sin frånvaro under flera år. I år kunde antalet exemplar uppskattas till ca 250. Hur hylsnejlikan kommit dit och hur länge den funnits där vet vi ej.

Vid Biologiska sällskapets i Oskarshamn exkursion till Strömsrum 2017-08-10 besökte vi även Kronobäcks kyrkoruin vid Mönsterås. Här fanns ett 20-tal exemplar av hylsnejlika på ett murkrön och på marken nedanför. Muren täcks av mattor av vit fetknopp och man kan förmoda att fetknoppen hämtats från Öland och att hylsnejlikan följt med därifrån.

Läkemalva Althaea officinalis

alth_off

Vid Biologiska sällskapets i Oskarshamn exkursion till Källarholmen norr om Mönsterås den 6 september 2015 hittade vi läkemalva Althaea officinalis i en vasskant.

Arten är tidigare funnen på några ställen i Småland, i samtliga fall i anslutning till tippar eller som tydligt kvarstående eller spridd från odling. Det första verifierade fyndet i landskapet är från Alvesta 1994. Från ruderatmiljöer finns den senare rapporterad från Hultsfreds, Kalmar, Jönköpings och Oskarshamns kommuner.

Läkemalva förekommer i en stor del av Europa och når upp till Danmark. Inom detta område är den på sina spontana lokaler bunden till våt, näringsrik och gärna salthaltig mark, som vasstränder och diken. Det intressanta med förekomsten från stranden innanför Källarholmen är att där växte läkemalvan just på sådan mark.