Årsmöte 2019

Smålands floras årsmöte 2019 hölls i Mossebo utanför Vimmerby lördagen den 3 augusti.  Som ny styrelsemedlem invaldes Eric Lundén.

Årsmötesförhandlingarna följdes under eftermiddagen av en exkursion inom västra delen av Vimmerby kommun. Sören Mjösberg guidade oss till Solbacka (bilden ovan), Kvilleken, Norra Kvills nationalpark och slutligen till Örsåsa.

Vid Solbacka följde vi den gamla järnvägsbanken på banan Vimmerby–Ydrefors. Längs den växte bland annat backskafting, brudborste, knagglestarr, skogsklocka, tibast och tätört. På en lövträdsstubbe bredde fruktkroppar av gyttrad taggsvamp Hericium cirrhatum ut sig.

Den stora eken vid Norra Kvill i Rumskulla har numera bara en enda grönskade gren kvar, som här ses sticka ut till vänster.


Här kan du läsa årsmötesprotokollet.