Årsmöte 2016

Smålands floras årsmöte 2016 hölls i Loftahammar lördagen den 9 juli.  Som ny styrelsemedlem invaldes Uno Pettersson.

Städsholmen-12Årsmötesförhandlingarna följdes under eftermiddagen av en exkursion till Städsholmen, där vi bekantade oss med skärgårdsfloran. Utöver de vanliga arterna i klippskärgården fann vi ett mindre bestånd med ängsskära vid öns västra strand. På klippängarna växte ängsnattviol i stora grupper.

Fullbosjön-1Söndagen ägnade vi huvudsakligen åt att besöka floraväktarlokaler kring Loftahammar och Ukna. Vi försökte återfinna bland annat hjärtstilla och vit kattost där de tidigare växt i gårdsmiljöer, men med negativt resultat. I gengäld fann vi nya växtplatser för nu rödlistade arter som lungrot och slåtterfibbla.

I Ukna sökte vi främst efter revsvalting och fann den i stor mängd på den första plats vi besökte, vid Fullbosjöns norra strand (bilden). Här växte minst 3000 exemplar i en smal zon med gles vegetation.

Sjön Vindommen ligger strax intill och här har revsvalting rapporterats från flera platser. Vi sökte efter den vid sjöns södra vik vid Möcklicka och fann där ett 25-tal exemplar.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet.